Klachtenregeling

Hearst – National Geographic Masterclass

Deze klachtenprocedure bevat informatie over hoe u uw klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie van ons kunt verwachten.

Wij nemen elke klacht serieus en streven er dan ook naar om tot een bevredigende oplossing te komen.

 1. Indienen van een klacht. Om uw klacht zo snel en goed mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij u tenminste de volgende punten mee te nemen.
 • Naam, adres en woonplaats
 • Datum van uw schrijven
 • Een duidelijke beschrijving van uw klacht, eventueel met een kopie van voorgaande correspondentie

 • U kunt uw klacht versturen aan masterclass@nationalgeographic.nl
 1. Behandeling van uw klacht.
 • Binnen twee werkdagen wordt een bevestiging van ontvangst verstuurd. Wij streven er vervolgens naar binnen 14 werkdagen een inhoudelijke reactie te geven. Mocht het langer duren om uw klacht te behandelen, dan zullen wij u voor die 14 dagen op de hoogte brengen.
 • Degene die uw klacht behandeld kan u tijdens de procedure vragen om extra informatie.
 • Wij doen ons uiterste best om uw klacht naar tevredenheid op te lossen
 1. Bent u niet tevreden met de oplossing?
 • Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost? Dan kunt u zich wenden tot Szamen, een externe onafhankelijke instantie, die de klacht opnieuw zal behandelen. U heeft hiervoor 6 weken de tijd, gerekend vanaf de datum van de reactie.
 • U kunt uw klacht, en waarom u niet tevreden bent met de geboden oplossing, in een brief sturen aan:

Szamen tav Marloes van Damen
Ovv: klacht Masterclass National Geographic
Stationsweg 387, 3925 CC Scherpenzeel (Gld.)

 • Vermeld in deze brief ook duidelijk uw naam, adres en voeg eventuele voorgaande correspondentie bij.
 • De uitspraak die volgt is bindend voor Hearst en de consequenties dienen binnen de gestelde termijn van deze instantie uitgevoerd te zijn.
 1. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. De klacht en de klachtafhandeling worden digitaal gearchiveerd en minstens één jaar bewaard.
 2. Een cursist kan een klacht maximaal 1 maand na de laatste cursusdag indienen.