National Geographic Magazine maart 2018

In het maart nummer van National Geographic Magazine staat ruimtevaart centraal. Lees hoe astronauten zoals Frank de Winne en André Kuipers het ondervinden om vanuit de ruimte naar de aarde te kijken, maar ook hoe zij ervaren hoe kwetsbaar onze planeet eigenlijk is. Verder in deze editie: Uitzicht op aarde, explosie van leven, de grote vogeltrek, Aleppo leeft op, verdroogde meren en eenzaam in Siberië. 

Uitzicht op aarde
Onze planeet is werkelijk uniek. Frank de Winne, André Kuipers en andere astronauten proberen dat besef over te brengen.

Explosie van leven
570 miljoen jaar geleden explodeerde het leven ineens van eencelligen naar complexe organismen. Wat was er aan de hand?

De grote vogeltrek
Om te overleven en zich voort te planten leggen trekvogels ongekend grote afstanden af. Steeds vaker is de mens daarbij een hindernis.

Aleppo leeft op
Hele stadswijken zijn verwoest, maar nu de oorlogshandelingen in Syrië zijn geluwd, pakken de inwoners van Aleppo de draad weer op.

Verdroogde meren
's Werelds grootste meren drogen op door klimaatverandering en wateronttrekking voor irrigatie. Met grote gevolgen voor mens en natuur.

Eenzaam in Siberië
De jonge Russische fotografe Elena Anosova, die zelf opgroeide in de stad, keert terug naar de afgelegen streek waar haar wortels liggen. 

€ 5,95