National Geographic Magazine 7/2022

€ 6,25

Steden over de hele wereld worden steeds vaker bezocht door wilde dieren. In de VS moet de mens leren samenleven met onder meer coyotes, zwarte beren en wasberen, die zich opvallend goed weten aan te passen aan het leven in de stad. Verder: Inheemse

bewoners van Noord-Amerika eisen hun autonomie terug; Bodemdaling bedreigt de noordkust van Java; Op zoek naar nieuwe woonvormen waar gemeenschapszin weer meetelt; De legendarische Via Appia wordt in ere hersteld.