National Geographic Historia 2/2019

Reis door de tijd met National Geographic Historia. Lees in deze editie het verhaal van de Leidse hoogleraar en 's werelds bekendste arts begin 18de eeuw: Herman Boerhaave. Zijn manier van onderwijzen vormt nog steeds de basis voor geneeskundeopleidingen. 

Verder in deze editie:
De Suffragettes. In Engeland werd de strijd om het vrouwenkiesrecht al medio 19de eeuw ingezet, maar overwinning volgde pas in 1918.

Het Opet-festival. Jaarlijks werd in Thebe (Egypte) een indrukwekkende processie gehouden waarbij de beeltenis van de god Amon van de tempel van Karnak naar die van Luxor werd gevoerd. 

Abraham Lincoln. De zestiende president van de Verenigde Staten leidde zijn land door de Amerikaanse Burgeroorlog en schafte slavernij af. Kort daarna werd hij vermoord. 

Klimaatverandering in de Middeleeuwen. Van de 8ste tot begin 14de eeuw was het klimaat op het noordelijk halfrond zachter dan normaal. Gletsjers smolten, de zeespiegel steeg, de boomgrens kroop omhoog en de landbouw bloeide. 

Grieks onderwijs. Het onderwijs was erop gericht Griekse kinderen op te voeden tot verantwoordelijke burgers, die een actieve bijdrage aan de politieke instituties moesten leveren.

€ 7,25